พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยฝ่ายการพยาบาล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งนางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมทำพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ศาลาทินทัต พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ณ ลานลีลาวดี และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ตึกจักรพงษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล