พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา