พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชชนก

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบกายภาพอาคารพิเศษ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ สถูปพระราชสรีรางคารฯ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร