พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์และหลักสูตรปฐมพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 48 คน และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 44 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1301 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา