พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Plan II-III ประจำปี 2564-2565 รวมทั้งอบรม และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรเตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล Leadership Succession Plan ณ ห้องประชุม 309 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์