พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2561 มีแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม มีความรอบรู้และชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของแพทยสภา รวมทั้งสิ้นจำนวน 369 คน