พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครืองไตเทียม) ประจำปี 2561 โดยมี ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย กล่าวรายงาน  เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน