พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2563

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรใหม่เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และมีความสุขในการทำงาน โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท พร้อมแนะนำผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1201 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์