พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิญาณสังวร

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมพิธี การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 6 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร