พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม โดยมี ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบุคลากร ร่วมพิธี ณ อาคารผ่าตัดเก่า ( 111 )