พิธีทำบุญเพื่อเปิดคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อเปิดคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยพิเศษ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรฝ่ายทันตกรรม เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณโถงด้านหน้าคลินิก ชั้น 3 อาคาร ส.ธ.