พิธีทำบุญหน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้ง หน่วยธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 2 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บริจาคกระดูกและเนื้อเยี่อ ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวศ์