พิธีทำบุญตักบาตรโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน นำคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ 12 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย