พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามันคีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ วัดสันติคีรีญาณสังวราราม (ดอยแม่สลอง) ต.แม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อการบูรณะเสนาสนะสงฆ์ เป็นจำนวนเงิน 1,185,040.75 บาท โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก