พิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทางการพยาบาลเข้าร่วมในพิธีต้อนรับพยาบาลใหม่ ณ ห้องประชุม 302 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

การปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้พยาบาลจบใหม่จำนวนทั้งสิ้น 150 คน เข้ารับการอบรม และทำกิจกรรมกลุ่ม Workshop ฝึก Skill ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป สร้างความปลอดภัยให้กับการดูแลผู้ป่วย และผู้มารับบริการ