สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขนมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ