พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานของขวัญให้แก่เด็กกำพร้า

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ และนางสาวสอาด วงศ์อนันต์นนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านสนับสนุนบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำของขวัญประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มอบให้แก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จำนวน 46 ชุด และมอบให้กับผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย