พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กรมวังผู้ใหญ่เป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ศาลาทินทัต.นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ทรงห่วงใยทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจในการดูแลประชาชนต่อไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

error: Content is protected !!