พระครูสังฆสิทธิกร และบริษัท บี.เจ.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด มอบเงินบริจาค

พระครูสังฆสิทธิกร และบริษัท บี.เจ.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด บริษัท บรรจงอินดัสเตรียล จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 และมอบเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลล้างมือ (แบบเหยียบ) จำนวน 4 เครื่อง แอลกอฮอล์สำหรับพกพาจำนวน 96 ขวด หน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น ชุด PPE จำนวน 45 ชุด โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต