ฝ่ายการพยาบาล นำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการ “ การนำเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (ผลงาน PI-2W ) ” โดยมี นางสาวทิพวรรณ ปานขาว ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารจอดรถหลังที่ 3  มีผู้นำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ จำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ/ผลงาน อาทิ โครงการลดระยะเวลาการเตรียมอุปกรณ์ใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง โครงการป้องกันผมและเสื้อผ้าผู้ป่วยเปียกขณะล้างตา และโครงการส่งเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจตาปลอดเชื้อได้ถูกต้อง เป็นต้น