ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณวสุธร กรุณายาวงศ์ คุณสุวรรณา วิศาลเรืองเดช มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนบริการ รับมอบ ณ ศาลาทินทัต