ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย ท่านผู้หญิง ม.ร.ว. บุษบา สธนพงศ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ฯพณฯองคมนตรี มล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อบำรุงหน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า และศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต