ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาคเพื่อหน่วยศัลยศาสตร์

คุณปรางค์มาศ นิติธรรม และ คุณอรดา พิชญากร มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ทั่วไป สาย G3 ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ชฎิล ธาระเวช และ ผศ.นพ.กฤษณ์ กิติสิน เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต