ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค

ม.ร.ว.นฤมล พิชัยสนิธ และ ดร.วิพุธ พิชัยสนิธ มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และอุทิศให้คุณวิจักษณ์ พิชัยสนิธ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต