ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณธีร์รัถต์-คุณกิตติภัค-คุณนงนิภา สุทธิสัมพัทน์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยสภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ ศูนย์โรคหัวใจ และเพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต