ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินบริจาค

คุณวิมล กิตติรัตนวิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง
-คุณสุภรณ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง
คุณเมย์ มหาดำรงค์กุล บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง
คุณธำรง มหาดำรงค์กุล บริจาคเงินจำนวน 70,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง
คุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา บริจาคเงินจำนวน 35,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง การบริจาคในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต