ประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดประชุม สมาชิกสามัญองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมรายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการองค์กรแพทย์  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์