ประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ” ให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับ ISO15189 : 2012 , ISO 15190 : 2003, ISO 22870 : 2016 ด้านความเสี่ยงและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ห้องปฏิบัติการฝ่ายจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการฝ่ายธนาคารเลือด ห้องปฎิบัติการปรสิตวิทยา ห้องปฎิบัติการฝ่ายนิติเวชวิทยา และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบห้องปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1216 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย