ประชุมวิชาการ “วิชาชีพพยาบาลท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ ” วิชาชีพพยาบาลท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ” (Nursing Profession & The Coming Wave of Healthcare Disruption) โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บุคลากรทางสาธารณสุขกับการเผชิญความพลิกผัน โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ