“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนน้องๆ อายุ 1-5 ปี สมัครเข้าร่วมกิจกรรม“ประกวดสุขภาพเด็ก” ในงานกาชาด ประจำปี 2562

การประกวดมี 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน
ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี
(นับอายุถึงวันที่ 15 พ.ย. 62)

สามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 100 บาท
ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 (ไม่ต้องนําเด็กมา)
ณ โถงหน้าห้องฝ่ายการเงิน ชั้น M โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัคร
คลิก : http://bit.ly/2JVbt0E

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร.0 2256 4971
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ โทร. 0 2256 4440 หรือ 0 2255 9911