บุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบรอบ 106 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับ โดยมี ศ.นพ.สทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์