บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องมือการแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสุภารัตน์ ฐระมงคล Philanthropies lead ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย บริจาคเครื่อง Surface Go พร้อม Type cover จำนวน 20 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาลให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVD-19) ระลอก 3 โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภากาชาดไทย อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยนรธรรม