บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด โดย นายวีระชัย ธารมณีวงศ์ และนางสาวกรณิศ วิรานุวัตร ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต