บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด และบริษัทในเครือบีไอเอสกรุ๊ป มอบเงินบริจาค

น.สพ.ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานกรรมการบริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด และบริษัทในเครือบีไอเอสกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต