บริษัท ไนน์เจมส์จิวเวอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

นายนพรัตน์ วงศ์สินหิรัญ บริษัท ไนน์เจมส์จิวเวอรี่ จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค และมี ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต รศ.นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต