บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมัน

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 1,200,000 บาท และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคมูลค่า 200,000 บาท สนับสนุนการกระจายและเข้าถึงวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายกายภาพ พร้อมด้วย นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต