บริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท ไทยมาร์คอุตสาหกรรม จำกัด โดย นางวลีพร ถิ่นวัฒนกูล ประธานกรรมการ และนางสาวอารยา ถิ่นวัฒนกูล กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต