บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม จำนวน 90 ลัง ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมสู้ภัย Covid-19 โดยมี นายสัญญา นักทำนา หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ