บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด บริจาคเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด โดย นายสุทธิคำ แต่โสภาพงษ์ ประธานกรรมการ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร