บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท โตโยต้า เค มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด โดย คุณจรัลรัฒน์ จรัณหทัยทัต ผู้จัดการแผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารระดับสูง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Oxygen High Flow) สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต