บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด โดย นางสาวทิพวรรณ ยังนึก ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคณะ มอบผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปทางการเกษตรจำนวน 2,400 ถ้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านอาชีวอนามัย และนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคาร ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคาร ผ่าตัดเก่า (111)