บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุน

บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณฮยอน ซิล ชอย (Hyeonsil Choi) Chief of Cody Office และ คุณปาร์ค ชุนยง (Mr.Park Chun Yong) กรรมการผู้จัดการ Managing Director สนับสนุนเครื่องฟอกอากาศ รุ่น AP-3018B จำนวน 30 เครื่อง มูลค่า 1,458,000 บาท เพื่อใช้สำหรับฟอกอากาศภายในอาคารให้กับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ ผศ.นพ.มาวิน วงศ์สายสุวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสุนิสา อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย