บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องดื่ม ชานมไข่มุก

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางสาวอัชฌาดา อิ่มแสงรัตน์ ผู้แทนจาก บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องดื่ม (ชานมไข่มุก) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต