บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด บริจาคอาหารทางการแพทย์

นายพรพล เด่นชา HR Director และภญ.สุหรรษา เตชะปัญญาสิน Ethical Sales Head บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ร่วมบริจาคอาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วนEnsure ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลอีก 18 แห่งในประเทศไทย เพื่อร่วมใจฝ่าวิกฤติไวรัสโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!