บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด โดย ภญ.ภัทรพร วิมลวัตรเวที กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบเงินสมทบทุน จำนวน 400,000 บาท เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา