บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณจรัญญา ประยูรวงค์ ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์ ผู้แทน มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ฝ่ายพิธีการ