บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด “ต่อลมหายใจ ให้หลายคน หลุดพ้นโควิด-19” มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วย Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต