บริษัท เอส เอส ซวน (แบงค็อค) & พูลคิง อินเตอร์มอบเงินบริจาค

บริษัท เอส เอส ซวน (แบงค็อค) & พูลคิง อินเตอร์ โดยคุณชูเกียรติ คุณราสินี วงศ์วัชรา และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต