บริษัท เพอร์มาร์ คอร์ปอเรชั่น มอบหมวกคลุมผมผ่าตัด

คุณไชยยศ รุ่งเจริญชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เพอร์มาร์ คอร์ปอเรชั่น มอบหมวกคลุมผมผ่าตัด จำนวน 500 ชิ้น เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต