บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด มอบเงินบริจาค

บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด โดย คุณพรนภา เหลืองวัฒนากิจ กรรมการบริษัท และคุณทินวัฒน์ พุกกะมาน กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต